havarijní pojištění,pojištění,pojistná rizika,výše pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinným pojištěním.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu v případě, že vaše vozidlo bude poškozeno při dopravní nehodě jiným účastníkem provozu, z jehož povinného ručení by se škoda hradila.

Pojištění je doporučeno pro často havarující řidiče, nová vozidla a starší vozidla, pokud pro vás jejich oprava představuje finanční zátěž.

Celý článek

podnikání,pojištění odpovědnosti za škodu,pojištění odpovědnosti za výrobek,pojištění podnikatelů

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu

I firma si může sjednat své pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s předmětem podnikání. Jedná se o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku či úrazem, nemocí a smrtí. Základní pojištění nabízí i možnost pojištění odpovědnosti za výrobek. K […]

Celý článek

cestovní pojištění,pojištění,pojistné plnění,připojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění v základu zahrnuje úhradu léčebných výloh v případě, že při svých zahraničních cestách onemocníte nebo dojdete k úrazu (ošetření, hospitalizace, léčení, úhrady za léky, nezbytné převozy apod.). Součástí pojištění může být i repatriace (v případě úmrtí v zahraničí, doprava tělesných ostatků zpět do vlasti). Některé pojišťovny zahrnují do pojištění i přivolání a pobyt opatrovníka (blízké osoby). Cestovní pojištění lze sjednat pouze […]

Celý článek

pojištění,pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany obecně

Pojištění právní ochrany kryje náklady způsobené soudním řízením. Poplatky a náklady na soudní řízení: – soudní výdaje a náklady – náklady na právního zástupce – náklady na soudní znalce a svědky – výdaje druhé strany, které je soudem uloženo uhradit – cestovní výdaje na soudní řízení Pojištění právní ochrany nepokrývá pokuty uložené pojištěnému, náklady přikázané k uhrazení jiné osobě, […]

Celý článek

nevýhody životního pojištění,rizikové pojistné krytí,životní pojištění,zrušení pojistky

Nevýhody životního pojištění

Je velmi nevýhodné, pokud uzavřete životní pojištění a ve velmi krátké době, za méně než dva roky, smlouvu vypovíte. V tomto případě získáte jen minimum naspořených peněz. Může nastat i situace, kdy o všechny své úspory přijdete, protože v prvních letech trvání životní pojistky je kryta především riziková část. Až později přichází na řadu spořicí složka. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění v jeho rané fázi existence tedy znamená pro klienty ztrátu velké části úspor.

Celý článek

Expansia 2005 - 2015