havarijní pojištění,pojištění,pojistná rizika,výše pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinným pojištěním.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu v případě, že vaše vozidlo bude poškozeno při dopravní nehodě jiným účastníkem provozu, z jehož povinného ručení by se škoda hradila.

Pojištění je doporučeno pro často havarující řidiče, nová vozidla a starší vozidla, pokud pro vás jejich oprava představuje finanční zátěž.

Celý článek

pojištěí odevzdání řidičského průkazu,pojištění,pojištění dopravních pokut,pojištění právních služeb,pojistné plnění

Pojištění pokut, řidičského průkazu a právních služeb

POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH POKUT Pojištění dopravních pokut, nebo také přestupků se vztahuje na peněžitou pokutu uloženou pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení, pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený počet bodů. POJIŠTĚNÍ ODEVZDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO […]

Celý článek

all risk,allrisk,havarijní pojištění,pojištění vozidel

Pojištění v rozsahu “AllRisk”

Pojištění v rozsahu AllRisk zahrnuje více rizik současně. Velkou administrativní výhodou je, že u jednoho pojistitele pod jednou smlouvu získáte pojištění všech možných rizik. Platbu provádíte na jeden účet u jediného peněžního ústavu. Další výhoda, plynoucí z předchozího, přichází v době plnění pojistné události. Vyřízení trvá rychleji, komunikujete s jediným pojistitelem. Pojištění AllRisk je výhodné […]

Celý článek

asistenční služby,povinné ručení

Asistenční služby

Asistenční služby nabízí pomoc motoristům při: – dopravní nehodě – poruše – krádeži – nalezení odcizeného vozidla – ztrátě klíčů – defektu pneu – záměně nebo vyčerpání paliva – vybití baterie, zamrznutí motoru V rámci povinného ručení je proplacen příjezd asistenční služby na místo nehody. Pokud technik asistenční služby zjistí, že oprava vozidla je nemožná […]

Celý článek

pojištění,pojištění sedadel,pojistné plnění,předmět pojištění,úrazové pojištění,výše pojištění

Pojištění sedadel

Pojištění sedadel je produkt, který prakticky představuje  úrazové pojištění osob ve vozidle. Jak název napovídá, nevztahuje se toto pojištění na konkrétní lidi, ale na kohokoli, kdo usedne do automobilu. Předmětem pojištění jsou totiž všechna sedadla vozu uvedená v technickém průkazu vozidla, přičemž není zohledněna pozice místa ve voze. Stejnou cenu platíte za rizikovější místo spolujezdce, […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015