pojištění majetku,pojištění měst a obcí,pojištění odpovědnosti

Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí je především pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu obcí, které zahrnuje: – pojištění majetku obcí, – pojištění odpovědnosti za škodu, – pojištění technických rizik, – pojištění motorových vozidel. V rámci produktu pojištění měst a obcí zahrnuje pojištění majetku majetek, který není určen pro výrobní nebo obchodní činnost. Pojištění odpovědnosti za škodu […]

Celý článek

all risk,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,připojištění rizika odcizení majetku,stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení. V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v […]

Celý článek

pojištění bytových domů,pojištění majetku,pojištění podnikatelů

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno jak pro právnické osoby – společenství vlastníků či bytová družstva, tak i pro fyzické osoby. Pojištění bytových domů nabízí v základním rozsahu krytí před škodami způsobenými vlivem následujících rizik: – požár, výbuch, úder blesku nebo náraz letadla, – povodeň nebo záplava, – vichřice či krupobití, – sesuv půdy, ledu, sněhu, […]

Celý článek

pojištění majetku,pojištění podnikatelů,pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu je určeno pro firmy ke krytí případných škod způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody na pojištěné věci, která slouží pojištěnému provozu v důsledku následujících příčin: – požárem, – výbuchem, – nárazem nebo zřícením letadla či jeho části nebo nákladu, – úderem blesku. K pojištění přerušení provozu si mohou podnikatelé […]

Celý článek

all risk,pojištění elektroniky,pojištění podnikatelů,připojištění proti odcizení

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je určeno pro podnikatele a firmy. Jedná se o firemní pojištění elektronických zařízení a přístrojů informační, komunikační a lékařské techniky, počítačů a dalších zařízení pro zpracování dat. Pojištění elektroniky patří mezi tzv. pojištění “all risk” a spadá do kategorie technických rizik. Pojištění elektroniky se sjednává pro případy poškození či zničení pojištěných věcí z […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015