Příspěvky označeny ‘pojištění podnikatelů’

podnikání,pojištění odpovědnosti za škodu,pojištění odpovědnosti za výrobek,pojištění podnikatelů

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu

I firma si může sjednat své pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s předmětem podnikání. Jedná se o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku či úrazem, nemocí a smrtí. Základní pojištění nabízí i možnost pojištění odpovědnosti za výrobek. K […]

Celý článek

odpovědnost za škodu,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,zdravotnická zařízení

Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení se vztahuje na všechny ty, kteří jsou poskytovateli zdravotní péče – lékaře, farmaceuty, zdravotnické pracovníky s jiným než vysokoškolským vzděláním, klinické psychology, klinické logopedy, dentisty, střední, nižší a pomocné zdravotnické pracovníky. Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení je určeno také zdravotnickým zařízením, které tvoří – polikliniky, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny a výdejny […]

Celý článek

all risk,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,připojištění rizika odcizení majetku,stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení. V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v […]

Celý článek

pojištění bytových domů,pojištění majetku,pojištění podnikatelů

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno jak pro právnické osoby – společenství vlastníků či bytová družstva, tak i pro fyzické osoby. Pojištění bytových domů nabízí v základním rozsahu krytí před škodami způsobenými vlivem následujících rizik: – požár, výbuch, úder blesku nebo náraz letadla, – povodeň nebo záplava, – vichřice či krupobití, – sesuv půdy, ledu, sněhu, […]

Celý článek

pojištění majetku,pojištění podnikatelů,pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu je určeno pro firmy ke krytí případných škod způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody na pojištěné věci, která slouží pojištěnému provozu v důsledku následujících příčin: – požárem, – výbuchem, – nárazem nebo zřícením letadla či jeho části nebo nákladu, – úderem blesku. K pojištění přerušení provozu si mohou podnikatelé […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015