Nevýhody životního pojištění

Je velmi nevýhodné, pokud uzavřete životní pojištění a ve velmi krátké době, za méně než dva roky, smlouvu vypovíte. V tomto případě získáte jen minimum naspořených peněz. Může nastat i situace, kdy o všechny své úspory přijdete, protože v prvních letech trvání životní pojistky je kryta především riziková část. Až později přichází na řadu spořicí složka. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění v jeho rané fázi existence tedy znamená pro klienty ztrátu velké části úspor.

Další nepříjemnou skutečností jsou daně. Pokud životní pojištění ukončíte předčasně, musíte zpětně zdanit úlevy, kterých jste využili v minulých letech (za předpokladu, že je sjednána výplata nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a dosažení věku 60 let, od základu daně z příjmů lze ročně odečíst 12 tisíc Kč zaplacených na životním pojištění).

Pokud nemáte momentálně dostatek peněz na platbu pojistného, rozhodně pojistku neruště, to je až ta úplně poslední varianta. S pojišťovnou se můžete domluvit na snížení pojistné částky nebo úpravě splátkového kalendáře. Mezi další možnosti, které některé pojišťovny nabízejí, patří například dočasné přerušení placení. Klientovi je tak strháváno pouze pojistné pro případ smrti, a to z již jeho naspořených peněz.

Neuvážené zrušení pojištění se vám nevyplatí také proto, že pokud si budete chtít za pár let sjednat pojištění nové, očekávejte o něco horší podmínky. S rostoucím věkem se bohužel neustále zhoršují, protože se zhoršuje i zdravotní stav lidí a pro pojišťovny jsou tak čím dál rizikovější.

Nevýhody při předčasném zrušení životního pojištění
– pokud smlouva trvá příliš krátký čas, získáte jen minimum naspořených peněz, či dokonce žádné
– pokud jste v minulých letech využili daňových odpočtů, musíte tyto výhody dodanit
– o rizikové pojistné krytí přicházíte nejen Vy (živitel/ka rodiny), ale i celá Vaše rodina
– pokud si budete chtít sjednat novou životní pojistku, budete mít horší podmínky

Jak postupovat při finanční tísni?
1. Upravte si kalendář splátek
2. Snižte si pojistnou částku, tím snížíte i pojistné
3. Přerušte placení pojistného
4. Realizujte mimořádný výběr
5. Přejděte na jinou pojistnou smlouvu, která je méně finančně náročná
6. Zruště smlouvu

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015