pojištění odpovědnosti dopravce,pojištění podnikatelů,pojištění přepravy,připojištění odcizení zásilky

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti dopravce kryje riziko škody vzniklé jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události při silniční přepravě. Pojištění odpovědnosti dopravce se vztahuje na škodu vzniklou na přepravovaných zásilkách při vnitrostátní silniční dopravě. Pojištění odpovědnosti dopravce lze rozšířit i na škody vzniklé na věcech při mezinárodní silniční dopravě prováděné na základě přepravní […]

Celý článek

pojištění,pojištění proti všem nebezpečím,pojištění zásilek,připojištění,připojištění speciálních rizik,rozsah pojištění

Pojištění zásilek během přepravy

Tento druh pojištění je určen vlastníkům zásilek a zasílatelům, kteří pojištění zásilek nabízí jako dodatečnou službu při obstarávání přepravy. Pokud chcete mít jistotu, že v případě poškození nebo úplného zničení vaší zásilky během přepravy dostanete odpovídající odškodnění, pak je potřeba zásilku pojistit. Pojištění zásilek je ideálním způsobem ochrany zásilek vůči rizikům vyplývajícím z provádění přeprav. […]

Celý článek

pojištění,pojištění cenností během přepravy,pojistná událost

Pojištění cenností během přepravy

Pojištění cenností během přepravy je speciální pojištění, které se vztahuje pouze na škody vzniklé při přepravě cenností uskutečňované na základě písemné dohody o přepravě cenností. Pojištění cenností během přepravy se vztahuje na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných cenností, ke kterému došlo od započetí přepravy cenností do ukončení jejich přepravy v místě určení. Vztahuje se i […]

Celý článek

pojištění,pojištění dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění dopravce: Smluvní dopravci a ostatní subjekty podílející se na organizaci přepravy jsou v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu povinni ji uhradit, pokud jsou za ni v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními úmluvami shledáni odpovědnými. Pojištění dopravce je určeno především subjektům podnikajícím v silniční dopravě. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při […]

Celý článek

pojištění,pojištění přepravy,pojištění proti nejzávažnějším nebezpečím,pojištění proti všem nebezpečím,pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím,pojištění zásilek během přepravy,rozsah pojištění

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy se vztahuje na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě. V rámci pojištění přepravních rizik lze sjednat též pojištění odpovědnosti silničního dopravce za přepravovaný náklad. Pojištění zásilek během přepravy se sjednává pro vlastníky zboží, případně v jeho prospěch prostřednictvím zasilatele. Pojištění přepravy se vztahuje na přepravy všemi dopravními […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015