pojištění,pojištění zemědělských strojů,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení

Farma či moderní zemědělský podnik vlastní řadu nákladných zemědělských strojů, jež usnadňují mnohé práce a jsou pro provoz nepostradatelné, proto si sjednávají speciální pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení. Oprava takových zařízení totiž patří mezi nákladné investice. Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení je ochranou farmy či zemědělského družstva v případě jejich poškození nahodilou událostí, […]

Celý článek

pojištění,pojištění plodin,pojistná rizika,pojistné události,předmět pojištění

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic je pro farmáře, při současných výkyvech počasí a stále se opakujících živelných pohromách, nepostradatelnou oporou. I když to není na první pohled zjevné, riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, […]

Celý článek

pojištění,pojištění hospodářských zvířat,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění hospodářských zvířat je pro všechny chovatele nezbytností. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy. Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. […]

Celý článek

pojištění,pojištění koní,pojistná rizika,předmět pojištění,připojištění

Pojištění koní

Každý chov je nezbytné pojistit, při chovu koní se jedná o produkt “pojištění koní“. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy. Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, […]

Celý článek

pojištění,pojištění lesů,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění lesů

Nezbytná pojištění lesů: Dlouhá období sucha posledních let, spojená s vysokými teplotami, mohou přinášet zvýšený výskyt lesních požárů. Rizikovějšími oblastmi nad jiné jsou pak suché písčité půdy. Stejně obávaným nebezpečím je ale také vichřice a čím dál více i tornáda, o kterou mezi tropickým počasím a náhlým výskytem studené fronty není nouze a u lesních […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015