nevýhody životního pojištění,rizikové pojistné krytí,životní pojištění,zrušení pojistky

Nevýhody životního pojištění

Je velmi nevýhodné, pokud uzavřete životní pojištění a ve velmi krátké době, za méně než dva roky, smlouvu vypovíte. V tomto případě získáte jen minimum naspořených peněz. Může nastat i situace, kdy o všechny své úspory přijdete, protože v prvních letech trvání životní pojistky je kryta především riziková část. Až později přichází na řadu spořicí složka. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění v jeho rané fázi existence tedy znamená pro klienty ztrátu velké části úspor.

Celý článek

dětské kapitálové pojistky,kapitálové pojištění,pojištění pro děti,pojišťovny,úrazové pojištění

Pojištění pro děti

Nabídka dětského pojištění je v Česku na rozdíl od jiných zemí poměrně populární, a proto tento produkt nechybí téměř u žádné pojišťovny. Rodiče mají největší zájem o úrazové pojištění a kapitálovou pojistku.

Celý článek

pojištění,rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Při dožití pojišťovny neposkytují záruku vyplacení zhodnocení. Rizikové životní pojištění je klasickým rizikovým pojištěním pro případ smrti, nenaplní­‑li se tedy pojistná událost, nemáte při jeho ukončení nárok na žádné vyrovnání. V rámci rizikového životního pojištění nelze vytvářet žádné dlouhodobé rezervy. Pojištění není daňově zvýhodněno. Jako výhradně rizikové pojištění je levnější než investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Celý článek

Expansia 2005 - 2015