nevýhody životního pojištění,rizikové pojistné krytí,životní pojištění,zrušení pojistky

Nevýhody životního pojištění

Je velmi nevýhodné, pokud uzavřete životní pojištění a ve velmi krátké době, za méně než dva roky, smlouvu vypovíte. V tomto případě získáte jen minimum naspořených peněz. Může nastat i situace, kdy o všechny své úspory přijdete, protože v prvních letech trvání životní pojistky je kryta především riziková část. Až později přichází na řadu spořicí složka. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění v jeho rané fázi existence tedy znamená pro klienty ztrátu velké části úspor.

Celý článek Žadný komentář

dětské kapitálové pojistky,kapitálové pojištění,pojištění pro děti,pojišťovny,úrazové pojištění

Pojištění pro děti

Nabídka dětského pojištění je v Česku na rozdíl od jiných zemí poměrně populární, a proto tento produkt nechybí téměř u žádné pojišťovny. Rodiče mají největší zájem o úrazové pojištění a kapitálovou pojistku.

Celý článek Žadný komentář

pojištění,rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Při dožití pojišťovny neposkytují záruku vyplacení zhodnocení. Rizikové životní pojištění je klasickým rizikovým pojištěním pro případ smrti, nenaplní­‑li se tedy pojistná událost, nemáte při jeho ukončení nárok na žádné vyrovnání. V rámci rizikového životního pojištění nelze vytvářet žádné dlouhodobé rezervy. Pojištění není daňově zvýhodněno. Jako výhradně rizikové pojištění je levnější než investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015