Příspěvky označeny ‘životní pojištění’

nevýhody životního pojištění,rizikové pojistné krytí,životní pojištění,zrušení pojistky

Nevýhody životního pojištění

Je velmi nevýhodné, pokud uzavřete životní pojištění a ve velmi krátké době, za méně než dva roky, smlouvu vypovíte. V tomto případě získáte jen minimum naspořených peněz. Může nastat i situace, kdy o všechny své úspory přijdete, protože v prvních letech trvání životní pojistky je kryta především riziková část. Až později přichází na řadu spořicí složka. Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění v jeho rané fázi existence tedy znamená pro klienty ztrátu velké části úspor.

Celý článek

pojištění,připojištění,úrazové pojištění,životní pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění, jak z názvu vyplývá, je pojištění určené pro případ úrazu k zajištění následujících výdajů s úrazem souvisejících. Úrazové pojištění lze sjednat jako připojištění k životnímu pojištění nebo jako samostatné pojištění. Zahrnuje standardní pojištění pro případ úrazu s následkem smrti, pojištění úrazu s trvalými následky, pojištění úrazu s následky tělesného poškození, dobu nezbytné léčby a kombinace těchto událostí. Úrazem se rozumí […]

Celý článek

pojištění,životní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno především k ochraně před následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby. Může sloužit i jako spořící nebo investiční nástroj v případě, že se necháte pojistit, ovšem nikoli s takovým výnosem jako u spořících produktů nabízených bankami. Mělo by být důležitou součástí osobního pojištění každého vydělávajícího člověka, zejména živitele rodiny, který chce zajistit své blízké (partnera, děti apod.). Životní […]

Celý článek

kapitálové životní pojištění,pojištění,životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je kombinací životního pojištění a spoření. Část z pojistného je určena na pokrytí rizika úmrtí a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta (zisk – kapitálová hodnota), která je pojišťovnou investována a zhodnocována. Pojišťovna je povinna, v případě smrti klienta, vyplatit jak pojistnou částku, tak zisk. V případě, že se dožijete ukončení pojištění, pojišťovna vám vyplatí zisk z pojištění. […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015