Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu

I firma si může sjednat své pojištění odpovědnosti za škodu.
Pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s předmětem podnikání. Jedná se o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku či úrazem, nemocí a smrtí.
Základní pojištění nabízí i možnost pojištění odpovědnosti za výrobek.

K pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat následující připojištění:
– škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu nemovitostí;
– náklady zdravotních pojišťoven a náklady orgánu nemocenského pojištění;
– věci převzaté nebo věci užívané;
– stavebně montážní činnosti;
– finanční škody;
– ostraha osob nebo majetku;
– věci zaměstnanců;
– věci vnesené nebo odložené.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015