Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění v základu zahrnuje úhradu léčebných výloh v případě, že při svých zahraničních cestách onemocníte nebo dojdete k úrazu (ošetření, hospitalizace, léčení, úhrady za léky, nezbytné převozy apod.).
Součástí pojištění může být i repatriace (v případě úmrtí v zahraničí, doprava tělesných ostatků zpět do vlasti).
Některé pojišťovny zahrnují do pojištění i přivolání a pobyt opatrovníka (blízké osoby).
Cestovní pojištění lze sjednat pouze před nastoupením cesty pojištěného, pojistnou smlouvu nelze uzavřít se zpětnou platností.
V případě, že je vaším záměrem cestovat do více zemí v rámci jedné smlouvy, je při sjednávání pojištění nutné uvést nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu.
Pojistné plnění má stanoveny maximální limity, mezi nimiž si můžete vybrat, přičemž platí, že čím větší limit si vyberete, tím více na pojistném zaplatíte; pokud náklady na vaši léčbu přesáhnou stanovený limit pojištění, musíte částku navíc
uhradit sami.
Limit pojištění si stanovte podle informací o nákladech na léčbu v jednotlivých státech, kam se chystáte vycestovat (například jednou z nejdražších zemí v oblasti zdravotnictví je USA).
Pojistit lze na dobu v rozsahu od 1 dne do 1 roku.
Pokud cestujete na delší dobu do zahraničí, můžete se na dobu pobytu v zahraničí odhlásit u České pojišťovny.
Výhodná jsou sjednaná pojištění k platebním kartám, ale vždy je nutné se o konkrétním produktu ke konkrétní kartě informovat.
Pojišťovny nabízí k tomuto produktu velký výběr dalších připojištění.

Cestovní pojištění nabízí:
– pojištění úrazu
– pojištění odpovědnosti
– pojištění zavazadel
– pojištění ztráty zavazadel
– pojištění storna cesty
– pojištění zpoždění letu

Jednotlivé druhy cestovního pojištění
– cestovní pojištění služební cesty
– turistické služební pojištění
– sportovní turistické pojištění
jsou sjednávány na různě vysoké částky jako horní limit.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015