Příspěvky označeny ‘pojistná rizika’

havarijní pojištění,pojištění,pojistná rizika,výše pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinným pojištěním.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu v případě, že vaše vozidlo bude poškozeno při dopravní nehodě jiným účastníkem provozu, z jehož povinného ručení by se škoda hradila.

Pojištění je doporučeno pro často havarující řidiče, nová vozidla a starší vozidla, pokud pro vás jejich oprava představuje finanční zátěž.

Celý článek

pojištění movitých věcí,pojištění podnikatelů,pojistná rizika

Pojištění pro případ odcizení

Pojištění pro případ odcizení je určeno podnikatelům, kteří potřebují pojistit své vybavení, zásoby, peníze, cennosti a další movité věci firmy a dále stavební součásti, bezpečnostní signalizace a schránky. Pojistná rizika: – krádež; – vloupání; – loupežná přepadení. Pojištění pro případ odcizení je možné rozšířit o další připojištění: – připojištění proti úmyslnému poškození; – připojištění proti […]

Celý článek

pojištění,pojištění zemědělských strojů,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení

Farma či moderní zemědělský podnik vlastní řadu nákladných zemědělských strojů, jež usnadňují mnohé práce a jsou pro provoz nepostradatelné, proto si sjednávají speciální pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení. Oprava takových zařízení totiž patří mezi nákladné investice. Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení je ochranou farmy či zemědělského družstva v případě jejich poškození nahodilou událostí, […]

Celý článek

pojištění,pojištění plodin,pojistná rizika,pojistné události,předmět pojištění

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic je pro farmáře, při současných výkyvech počasí a stále se opakujících živelných pohromách, nepostradatelnou oporou. I když to není na první pohled zjevné, riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, […]

Celý článek

pojištění,pojištění hospodářských zvířat,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění hospodářských zvířat je pro všechny chovatele nezbytností. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy. Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015