Příspěvky označeny ‘all risk’

all risk,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,připojištění rizika odcizení majetku,stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení. V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v […]

Celý článek

all risk,pojištění elektroniky,pojištění podnikatelů,připojištění proti odcizení

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je určeno pro podnikatele a firmy. Jedná se o firemní pojištění elektronických zařízení a přístrojů informační, komunikační a lékařské techniky, počítačů a dalších zařízení pro zpracování dat. Pojištění elektroniky patří mezi tzv. pojištění “all risk” a spadá do kategorie technických rizik. Pojištění elektroniky se sjednává pro případy poškození či zničení pojištěných věcí z […]

Celý článek

all risk,pojištění odcizení strojů,pojištění podnikatelů,pojištění poškození nebo zničení strojů,strojní pojištění

Strojní pojištění

Podnikatelům a malým firmám pojišťovny v rámci pojištění podnikatelů nabízí také strojní pojištění. Jedná se o produkt tzv. “all risks” a nabízí ochranu v případě zničení nebo poškození strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství náhlou událostí, která omezí jejich provoz nebo je z provozu vyřadí úplně.   Strojní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení […]

Celý článek

all risk,allrisk,havarijní pojištění,pojištění vozidel

Pojištění v rozsahu “AllRisk”

Pojištění v rozsahu AllRisk zahrnuje více rizik současně. Velkou administrativní výhodou je, že u jednoho pojistitele pod jednou smlouvu získáte pojištění všech možných rizik. Platbu provádíte na jeden účet u jediného peněžního ústavu. Další výhoda, plynoucí z předchozího, přichází v době plnění pojistné události. Vyřízení trvá rychleji, komunikujete s jediným pojistitelem. Pojištění AllRisk je výhodné […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015