Příspěvky označeny ‘pojištění odpovědnosti’

pojištění majetku,pojištění měst a obcí,pojištění odpovědnosti

Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí je především pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu obcí, které zahrnuje: – pojištění majetku obcí, – pojištění odpovědnosti za škodu, – pojištění technických rizik, – pojištění motorových vozidel. V rámci produktu pojištění měst a obcí zahrnuje pojištění majetku majetek, který není určen pro výrobní nebo obchodní činnost. Pojištění odpovědnosti za škodu […]

Celý článek

odpovědnost za škodu,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,zdravotnická zařízení

Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení se vztahuje na všechny ty, kteří jsou poskytovateli zdravotní péče – lékaře, farmaceuty, zdravotnické pracovníky s jiným než vysokoškolským vzděláním, klinické psychology, klinické logopedy, dentisty, střední, nižší a pomocné zdravotnické pracovníky. Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení je určeno také zdravotnickým zařízením, které tvoří – polikliniky, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny a výdejny […]

Celý článek

all risk,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,připojištění rizika odcizení majetku,stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení. V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v […]

Celý článek

pojištění odpovědnosti,pojištění profesní odpovědnosti,udržovací pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje výhradně na profesní činnost, pro kterou je pojištění určeno. Odpovědnost za škodu, která plyne z jiných činností v pojištění profesní odpovědnosti zahrnuta není. Základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti za škodu zahrnuje: – odpovědnost za škodu na věci, – odpovědnost za škodu na zdraví, – odpovědnost za finanční škody. Pojištěny jsou […]

Celý článek

pojištění,pojištění domácnosti,pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na vámi způsobenou škodu při výkonu povolání nebo v běžném občanském životě. Sjednává se buď jako samostatné pojištění nebo ve formě připojištění, například k pojištění domácnosti. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANA Řídí se ustanovením §788, odstavec 2, občanského zákoníku. Je zpravidla doporučeným připojištěním při pojištění domácnosti. Vztahuje se na škody způsobené při činnosti v běžném […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015