cestovní pojištění,kreditní karty,pojištění karty,pojištění osobních věcí

Pojištění jako doplňková služba kreditních karet

V dnešní době máme možnost kromě klasických debetních karet využívat i kreditní karty, kterými nás banky lákají. Jako lákadlo nabízejí nejrůznější doprovodné služby a nabídky, jednou z nich je i pojištění.
Většina bank ke svým kreditním kartám nabízí pojištění schopnosti splácet, pojištění karty a osobních věcí, cestovní pojištění a další.

Celý článek Žadný komentář

pojištění majetku,pojištění měst a obcí,pojištění odpovědnosti

Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí je především pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu obcí, které zahrnuje: – pojištění majetku obcí, – pojištění odpovědnosti za škodu, – pojištění technických rizik, – pojištění motorových vozidel. V rámci produktu pojištění měst a obcí zahrnuje pojištění majetku majetek, který není určen pro výrobní nebo obchodní činnost. Pojištění odpovědnosti za škodu […]

Celý článek Žadný komentář

odpovědnost za škodu,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,zdravotnická zařízení

Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení se vztahuje na všechny ty, kteří jsou poskytovateli zdravotní péče – lékaře, farmaceuty, zdravotnické pracovníky s jiným než vysokoškolským vzděláním, klinické psychology, klinické logopedy, dentisty, střední, nižší a pomocné zdravotnické pracovníky. Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení je určeno také zdravotnickým zařízením, které tvoří – polikliniky, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny a výdejny […]

Celý článek Žadný komentář

all risk,pojištění odpovědnosti,pojištění podnikatelů,připojištění rizika odcizení majetku,stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení. V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění bytových domů,pojištění majetku,pojištění podnikatelů

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno jak pro právnické osoby – společenství vlastníků či bytová družstva, tak i pro fyzické osoby. Pojištění bytových domů nabízí v základním rozsahu krytí před škodami způsobenými vlivem následujících rizik: – požár, výbuch, úder blesku nebo náraz letadla, – povodeň nebo záplava, – vichřice či krupobití, – sesuv půdy, ledu, sněhu, […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015