Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany obecně

Pojištění právní ochrany kryje náklady způsobené soudním řízením.

Poplatky a náklady na soudní řízení:
– soudní výdaje a náklady
– náklady na právního zástupce
– náklady na soudní znalce a svědky
– výdaje druhé strany, které je soudem uloženo uhradit
– cestovní výdaje na soudní řízení

Pojištění právní ochrany nepokrývá pokuty uložené pojištěnému, náklady přikázané k uhrazení jiné osobě, spory mezi pojištěným a pojišťovnou.

Pojištění je určeno občanům i podnikatelům.
Je sjednáváno bez spoluúčasti.

Pojištění právní ochrany pomáhá ve věcech:
– uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody
– řešení soudních sporů
– řešení otázek zavinění dopravní nehody
– ochrany práv v případě porušení povinností
– zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob

Při tomto pojištění si rozsah služeb, ve kterých bude pojišťovna pojištěného právně zastupovat, volí klient sám (ve zvolených případech bude pojišťovna právně zastupovat pojištěného a hradit za něho výlohy spojené se soudním řízením).

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015