Příspěvky označeny ‘pojištěné pohledávky’

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na předexportní financování

Pojištění úvěru: Předexportním úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozci na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Při pojištění úvěru je pojištěným banka, přičemž […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění potvrzeného akreditivu,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění potvrzeného akreditivu

Pojištění potvrzeného akreditivu: Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění vývozního odběratelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění vývozního odběratelského úvěru

Pojištění vývozního odběratelského úvěru: Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního dovozce. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je delší než 2 […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění bankou financovaného vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného vývozního úvěru: Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly […]

Celý článek

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění vývozního dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění vývozního dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015