Příspěvky označeny ‘rizikové životní pojištění’

pojištění,rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Při dožití pojišťovny neposkytují záruku vyplacení zhodnocení. Rizikové životní pojištění je klasickým rizikovým pojištěním pro případ smrti, nenaplní­‑li se tedy pojistná událost, nemáte při jeho ukončení nárok na žádné vyrovnání. V rámci rizikového životního pojištění nelze vytvářet žádné dlouhodobé rezervy. Pojištění není daňově zvýhodněno. Jako výhradně rizikové pojištění je levnější než investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Celý článek

Expansia 2005 - 2015