Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinným pojištěním.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu v případě, že vaše vozidlo bude poškozeno při dopravní nehodě jiným účastníkem provozu, z jehož povinného ručení by se škoda hradila.

Pojištění je doporučeno pro často havarující řidiče, nová vozidla a starší vozidla, pokud pro vás jejich oprava představuje finanční zátěž.

Pokud si vyberete havarijní pojištění jako doplněk povinného ručení, získáte jej za zvýhodněných podmínek.
Možno sjednat celou řadu připojištění jako v případě povinného ručení.

Pojistná rizika:
– nehoda zaviněná řidičem havarijně pojištěného vozidla
– vandalismus
– krádež
– živelná událost

V případě havárie, odcizení a škody způsobené živelnou pohromou nebo vandalismem pojišťovna pojistníkovi vyplatí náhradu škody, která
odpovídá stupni poškození. Dojde-li k odcizení vozidla nebo k celkové škodě na vozidle, pojišťovna plní ve výši obecné ceny vozidla v době pojistné události.

Výše pojištění, na kterou se havarijní pojištění sjednává, odpovídá u nových vozů fakturační ceně při jeho pořízení.
U ojetého automobilu se havarijní pojištění sjednává na cenu, za kterou lze vůz v době sjednání pojištění zakoupit.

Havarijní pojištění lze sjednat buď na všechna jmenovaná rizika nebo pouze na některá hlavní.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015