Příspěvky označeny ‘pojištění movitých věcí’

pojištění movitých věcí,pojištění podnikatelů,pojistná rizika

Pojištění pro případ odcizení

Pojištění pro případ odcizení je určeno podnikatelům, kteří potřebují pojistit své vybavení, zásoby, peníze, cennosti a další movité věci firmy a dále stavební součásti, bezpečnostní signalizace a schránky. Pojistná rizika: – krádež; – vloupání; – loupežná přepadení. Pojištění pro případ odcizení je možné rozšířit o další připojištění: – připojištění proti úmyslnému poškození; – připojištění proti […]

Celý článek

pojištění budov,pojištění movitých věcí,pojištění podnikatelů,živelní pojištění

Živelní pojištění podnikatelů

Živelní pojištění podnikatelů je určeno pro malé a střední podnikatele. Předmětem živelního pojištění podnikatelů je pojištění budov, hal a jiných staveb, dále movitých věcí a zásob. Pojistná rizika: – požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla či jím přepravovaného nákladu; – povodně či záplavy; – vichřice a krupobití; – sesuvy půdy, ledu nebo sněhu, […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015