Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je kombinací životního pojištění a spoření. Část z pojistného je určena na pokrytí rizika úmrtí a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta (zisk – kapitálová hodnota), která je pojišťovnou investována a zhodnocována.
Pojišťovna je povinna, v případě smrti klienta, vyplatit jak pojistnou částku, tak zisk.
V případě, že se dožijete ukončení pojištění, pojišťovna vám vyplatí zisk z pojištění.
Před uzavřením kapitálového životního pojištění dobře zvažte, zda chcete spíš spořit, nebo zda vám jde především o uzavření životního pojištění, protože čím vyšší sjednáte pojištění, tím více budete muset naspořit.
Pokud uzavřete kapitálové životní pojištění alespoň na 5 let a po jeho ukončení dosáhnete věku 60 let a více, můžete si ročně odečíst ze základu daně z příjmů až 12 000 Kč zaplaceného pojistného. V případě, že se rozhodnete pojistku
vypovědět předčasně, budete muset naopak odepsané pojistné dodanit.
Úrokový výnos z pojistného činí u starších smluv až 4%, u současných smluv maximálně 2,5%.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015