Životní pojištění a chyby při jeho sjednávání

Mnoho pojišťoven nabízí možnost sjednání životního pojištění. Je nutné si ale dobře rozmyslet, jaká pojistka se hodí právě pro vás.
Aby pojistka plnila funkci, kterou potřebujete, musí být dobře nastavena. Nešetřete na ní, pokud vám má pomoci. Je vhodné pojistit se na takovou finanční částku, která bude skutečně kompenzovat ztráty vzniklé v případu invalidity, trvalých následků nebo dokonce smrti.
Nemáte momentálně na zaplacení pojistného? To není důvodem k zrušení smlouvy. S pojišťovnou se můžete dohodnout na dočasném snížení splátek nebo odkladu plateb.
Samozřejmě nepodceňujte smlouvu a důkladně si ji přečtěte, kromě krytí rizik a pojistné částky se také zaměřte na výluky.

Druhy životního pojištění

Životní pojištění rizikové
U tohoto typu pojištění nespoříte ani neinvestujete. Jedná se o rizikové životní pojištění pro případ smrti a pokud nedojde k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání.
Pojištěnec platí jen cenu rizika.

Životní pojištění investiční
Investiční životní pojištění je pro odvážné klienty, kteří se sami rozhodují, jak své prostředky investovat. Jsou ale samozřejmě vystaveni i většímu riziku, které může přinést ztrátu. Klienti investují do investičních fondů a strategie je postavena na poměru výnosu a výše rizika, tedy čím větší výnos je požadován, tím větší riziko musí být podstoupeno.

Životní pojištění kapitálové
Kapitálové životní pojištění představuje pojištění pro případ smrti a spoření. Část z pojistného je tedy určena na pokrytí rizika smrti a druhou část pojišťovna připisuje klientovi na tzv. kapitálová hodnota. Ta pojišťovna investuje a zhodnocuje. Pokud dojde ke smrti pojištěnce, pojišťovna vyplatí jak kapitálovou hodnotu pojištění, tak pojistnou částku pro případ smrti. Pokud se klient dožije konce pojištění, pojišťovna mu vyplatí kapitálovou hodnotu, tedy zisk z pojištění.

Životní pojištění důchodové
Toto pojištění je typem kapitálového životního pojištění. Riziko smrti pokrývá pouze minimální částka pojistného, většina se zhodnocuje. Finanční částka zde slouží zejména pro výplatu renty v důchodovém věku. Pokud dojde ke smrti klienta, důchod je vyplácen pozůstalým.

 

Více informací naleznete v článku Jakých chyb se vyvarovat při sjednávání životní pojistky?

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015