Životní pojištění

Životní pojištění je určeno především k ochraně před následky neočekávaného úmrtí pojištěné osoby.
Může sloužit i jako spořící nebo investiční nástroj v případě, že se necháte pojistit, ovšem nikoli s takovým výnosem jako u spořících produktů nabízených bankami.
Mělo by být důležitou součástí osobního pojištění každého vydělávajícího člověka, zejména živitele rodiny, který chce zajistit své blízké (partnera, děti apod.).
Životní pojištění může být požadováno bankou při poskytování úvěru v rámci ochrany proti riziku smrti klienta.
Podmínkou ke sjednání životního pojištění, která se uvádí při uzavírání pojistné smlouvy, je dobrý zdravotní stav bez zdravotních rizik.
Pojištění je omezeno aktuálním věkem života.
Výše splátky pojistného je vypočítávána individuálně podle výše pojistné částky, věku a zdravotního rizika klienta.
Pojistné se splácí formou měsíčních až ročních splátek, případně jednorázově celé pojištění zaplatíte dopředu při jeho zřízení.
Sjednané životní pojištění je platné celosvětově.
Sleva na dani u pojištění směřujících do důchodového věku (12 000 ročně).
Zaměstnavatel si může příspěvky odečíst z daňového základu.
Pojištění lze vinkulovat (omezit dispoziční právo) ve prospěch libovolné fyzické nebo právnické osoby. Vypovězení pojistky během prvních let s sebou nese velké finanční ztráty.
S naspořenými prostředky nelze zpravidla manipulovat do ukončení pojištění.
Při výběru vhodného pojištění by vám měl pomoci kvalifikovaný a vyškolený pojišťovací poradce konkrétní pojišťovny a měl by vás vyčerpávajícím způsobem informovat o principu a výhodách životního pojištění, pomoci s výpočtem výše pojistné částky apod.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015