Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic je pro farmáře, při současných výkyvech počasí a stále se opakujících živelných pohromách, nepostradatelnou oporou.
I když to není na první pohled zjevné, riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, vichřice či přívalového deště k tomu, aby byla úroda poničena.
Navíc při výši současných státních dotací na platbu pojistného se tato rizika vyplatí pojistit.

Pojištění plodin se vztahuje na pojistné události, které měly vliv na snížení výnosu té části plodiny, pro níž je pěstována.
Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– obilniny;
– olejniny;
– přadné rostliny: len, konopí;
– okopaniny;
– léčivé a kořeninové rostliny;
– konzumní zelenina: celer, mrkev, petržel, pastinák, křen, ředkvička, ředkev, kedlubny, kapusta, květák, zelí, cibule, česnek, pažitka, pór, cukety, okurky, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr, brokolice, hrách zahradní, fazol obecný, kukuřice cukrová, řepa salátová, meloun vodní, tykev obecná;
– krmné pícniny na orné půdě;
– trvalé travní porosty;
– luskoviny;
– jahody;
– chmel;
– vinná réva;
– ovoce: meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky, slívy, ryngle, maliny, ostružiny;
– květiny za účelem prodeje;
– okrasné školky včetně školek a LAKR.

POJISTNÁ RIZIKA:

– krupobití
– živelná pohroma: požár, úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru
– krupobití a vichřice
– záplava a povodeň
– záplava a povodeň v důsledku přívalového deště
– vymrznutí ozimé řepky
– sesuvy půdy
– vymrznutí
– jarní mráz nebo mráz

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015