Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení

Farma či moderní zemědělský podnik vlastní řadu nákladných zemědělských strojů, jež usnadňují mnohé práce a jsou pro provoz nepostradatelné, proto si sjednávají speciální pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení. Oprava takových zařízení totiž patří mezi nákladné investice.
Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení je ochranou farmy či zemědělského družstva v případě jejich poškození nahodilou událostí, která zapříčiní jejich nefunkčnost.
Samozřejmostí je pojištění elektrických a elektronických prvků stroje.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– postřikovače
– secí stroje
– sklízecí stroje
– hnojící stroje
– traktory
– samohybná zařízení pro zpracování půdy
– nesené nářadí pro zpracování půdy
– válce
– zemědělské přívěsy a vleky za traktor
– shrnovače, obraceče
– zavlažovací stroje
– strojní zařízení pro chov zvířat
– manipulační stroje
– stroje určené pro pěstování a sklizeň speciální plodiny
– stroje pro vinohrady
– lesní technika
– stroje na údržbu zeleně a zahradní technika

POJISTNÁ RIZIKA:

– chyba konstrukce, vada materiálu nebo výrobní vada
– přetlak páry, plynu nebo kapaliny či podtlak
– nevyváženost nebo roztržení odstředivou silou
– pád nebo náraz cizího předmětu nebo vniknutí cizího předmětu
– zkrat či jiné působení elektrického proudu
– selhání měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
– nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost, nedbalost pojištěného nebo jeho zaměstnance
– mráz, plovoucí led
– živelné pohromy: požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla
– záplavy a povodně, vichřice, krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal nebo zemin, laviny, pád stromů nebo stožárů či jiných předmětů, kouř, nadzvukové vlny, vodovodní škody
– odcizení a vandalismus

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015