Příspěvky označeny ‘pojistná rizika’

pojištění,pojištění koní,pojistná rizika,předmět pojištění,připojištění

Pojištění koní

Každý chov je nezbytné pojistit, při chovu koní se jedná o produkt “pojištění koní“. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy. Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění lesů,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění lesů

Nezbytná pojištění lesů: Dlouhá období sucha posledních let, spojená s vysokými teplotami, mohou přinášet zvýšený výskyt lesních požárů. Rizikovějšími oblastmi nad jiné jsou pak suché písčité půdy. Stejně obávaným nebezpečím je ale také vichřice a čím dál více i tornáda, o kterou mezi tropickým počasím a náhlým výskytem studené fronty není nouze a u lesních […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění farem,pojistná rizika,předmět pojištění,zemědělské pojištění

Pojištění farem

Zemědělské pojištění – pojištění farem zahrnuje klasickou ochranu proti ztrátě na výnosech u plodin při škodách způsobených klimatickými riziky – krupobití a povodně, součástí pojištění je také pojištění zemědělského majetku a strojů proti živelným pohromám. Nicméně vyskytují se zde i specifická rizika, která představují například výskyt nových onemocnění nebo nákaz ohrožujících chovy hospodářských zvířat. Pojištění […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění proti výrobnímu riziku,pojistná rizika,pojistná událost,výše pojištění

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Pojištění proti výrobnímu riziku Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost zahraničního dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění bytu - domácnosti,pojištění nemovitosti,pojistná rizika

Pojištění bytu – domácnosti

Předmětem pojištění bytu – domácnosti jsou: – peníze, ceniny, cenné papíry – klenoty, šperky – drahé kovy a kameny – výpočetní technika, rádia, gramofony, televizory, videa, fotografické přístroje apod. – jízdní kola – zahradní náčiní – domácí přístroje – osobní věci členů domácnosti Pojistná rizika: – požár – výbuch – úder blesku – havárie vodovodu, topení, […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015