Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění hospodářských zvířat je pro všechny chovatele nezbytností. Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy.
Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody roste tím více, čím více je chov intenzivní, objemnější (velkochov) a u plemenných zvířat.
Stát navíc poskytuje výrazné dotace na platbu pojištění chovu hospodářských zvířat.

V rámci pojištění hospodářských zvířat jsou hospodářská zvířata pojištěna pro případ uhynutí, utracení nebo porážky v důsledku některého z pojistných nebezpečí.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– velká hospodářská zvířata: skot, prasata, ovce a kozy
– drůbež

POJISTNÁ RIZIKA:

Velká hospodářská zvířata:
– nákaza
– živel: požár, úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru
– uhynutí
– utracení
– nutná porážka
– poražení pojištěného zvířete
– jiná hromadná infekční a parazitní onemocnění
– zasažení zvířete elektrickým proudem
– akutní otrava zvířete exogenními látkami
– katastrofická nebezpečí

Drůbež:
– nákaza
– živel: požár, úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru
– přerušení dodávky elektrického proudu
– přehřátí organismu
– katastrofická nebezpečí

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015