Příspěvky označeny ‘pojištění’

havarijní pojištění,pojištění,pojistná rizika,výše pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinným pojištěním.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vlastním automobilu v případě, že vaše vozidlo bude poškozeno při dopravní nehodě jiným účastníkem provozu, z jehož povinného ručení by se škoda hradila.

Pojištění je doporučeno pro často havarující řidiče, nová vozidla a starší vozidla, pokud pro vás jejich oprava představuje finanční zátěž.

Celý článek

cestovní pojištění,pojištění,pojistné plnění,připojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění v základu zahrnuje úhradu léčebných výloh v případě, že při svých zahraničních cestách onemocníte nebo dojdete k úrazu (ošetření, hospitalizace, léčení, úhrady za léky, nezbytné převozy apod.). Součástí pojištění může být i repatriace (v případě úmrtí v zahraničí, doprava tělesných ostatků zpět do vlasti). Některé pojišťovny zahrnují do pojištění i přivolání a pobyt opatrovníka (blízké osoby). Cestovní pojištění lze sjednat pouze […]

Celý článek

pojištění,pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany obecně

Pojištění právní ochrany kryje náklady způsobené soudním řízením. Poplatky a náklady na soudní řízení: – soudní výdaje a náklady – náklady na právního zástupce – náklady na soudní znalce a svědky – výdaje druhé strany, které je soudem uloženo uhradit – cestovní výdaje na soudní řízení Pojištění právní ochrany nepokrývá pokuty uložené pojištěnému, náklady přikázané k uhrazení jiné osobě, […]

Celý článek

pojištění,pojištění zemědělských strojů,pojistná rizika,předmět pojištění

Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení

Farma či moderní zemědělský podnik vlastní řadu nákladných zemědělských strojů, jež usnadňují mnohé práce a jsou pro provoz nepostradatelné, proto si sjednávají speciální pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení. Oprava takových zařízení totiž patří mezi nákladné investice. Pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení je ochranou farmy či zemědělského družstva v případě jejich poškození nahodilou událostí, […]

Celý článek

pojištění,pojištění plodin,pojistná rizika,pojistné události,předmět pojištění

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic je pro farmáře, při současných výkyvech počasí a stále se opakujících živelných pohromách, nepostradatelnou oporou. I když to není na první pohled zjevné, riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015