Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu je určeno pro firmy ke krytí případných škod způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody na pojištěné věci, která slouží pojištěnému provozu v důsledku následujících příčin:

– požárem,
– výbuchem,
– nárazem nebo zřícením letadla či jeho části nebo nákladu,
– úderem blesku.

K pojištění přerušení provozu si mohou podnikatelé sjednat rozšíření o další škody způsobené:

– povodní nebo záplavami,
– vichřicí či krupobitím,
– sesuvem půdy, ledu nebo sněhu,
– zřícením skal, zeminy, lavin,
– zemětřesením,
– pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
– tíhou sněhu a ledu,
– poškození nebo zničení vodou unikající z vodovodních zařízení nebo kondenzovanou párou z topných systémů,
– krádeží nebo vandalismem.

Rovněž si lze k pojištění přerušení provozu sjednat připojištění proti škodám vzniklým vlivem poruchy pojištěného stroje nebo strojního zařízení a škodám vzniklým díky poruše pojištěného elektronického zařízení.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015