Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění je určeno firmám, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy.
Ke standardnímu stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení.

V rámci smlouvy o stavebně montážním pojištění lze dále sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými stavebně montážními pracemi na místě pojištění. Toto pojištění je sjednáváno pro případ škody způsobené jiné osobě poškozením, zničením nebo pohřešováním jejího majetku nebo pro případ škody způsobené této osobě úrazem, nemocí a smrtí.

Ke stavebně montážnímu pojištění lze sjednat navíc i připojištění jiných stavebně montážních pojistných rizik podle individuální pojistné potřeby stavební firmy.

Stavebně montážní pojištění je pojištění z kategorie all risks technických rizik. Takové pojištění je sjednáno proti všem rizikům, která mohou vzniknout na místě pojištění při stavebních nebo montážních pracích na pojištěném budovaném díle s výjimkou výluk uvedených ve všeobecných stavebně montážních pojistných podmínkách.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015