Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno jak pro právnické osoby – společenství vlastníků či bytová družstva, tak i pro fyzické osoby.
Pojištění bytových domů nabízí v základním rozsahu krytí před škodami způsobenými vlivem následujících rizik:

– požár, výbuch, úder blesku nebo náraz letadla,
– povodeň nebo záplava,
– vichřice či krupobití,
– sesuv půdy, ledu, sněhu,
– zřícení skal, zeminy, laviny,
– zemětřesení,
– pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
– poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,
– nárazem dopravního prostředku,
– odpovědnost z vlastnictví nemovitosti.

V základním rozsahu bývá součástí pojištění bytových domů:
– pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vlivem vandalismu
– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitostí.

Kromě základního rozsahu krytí lze připojistit i následná nebezpečí:
– připojištění souboru skel,
– připojištění movitých věcí na odcizení,
– připojištění stavebních součástí na odcizení,
– připojištění vandalismu vč. sprejerství,
– připojištění výtahu.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015