Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení se vztahuje na všechny ty, kteří jsou poskytovateli zdravotní péče – lékaře, farmaceuty, zdravotnické pracovníky s jiným než vysokoškolským vzděláním, klinické psychology, klinické logopedy, dentisty, střední, nižší a pomocné zdravotnické pracovníky.
Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení je určeno také zdravotnickým zařízením, které tvoří – polikliniky, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny a výdejny prostředků zdravotnické techniky.

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení je sjednáváno pro případ škod vzniklých jinému v souvislosti s:
– provozem zdravotnického zařízení úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby či poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání (jde o tzv. obecnou odpovědnost za škodu);
– poskytování zdravotní péče uvedené v pojistné smlouvě a s poskytováním první pomoci i nad rámec této činnosti (jedná se o tzv. profesní odpovědnost za škodu).

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení lze rozšířit i na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem.

Navíc ke standardnímu pojištění lze sjednat řadu následujících připojištění:
– připojištění finanční škody,
– připojištění věci užívané a věci převzaté,
– připojištění regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění,
– připojištění pronájmu nemovitosti.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015