Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje výhradně na profesní činnost, pro kterou je pojištění určeno. Odpovědnost za škodu, která plyne z jiných činností v pojištění profesní odpovědnosti zahrnuta není.

Základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti za škodu zahrnuje:
– odpovědnost za škodu na věci,
– odpovědnost za škodu na zdraví,
– odpovědnost za finanční škody.

Pojištěny jsou následující profese:
– auditor a daňový poradce,
– účetní,
– zprostředkovatel pojištění a likvidátor pojistných událostí,
– architekt, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě,
– dražebník,
– oceňovatel majetku,
– autorizovaná osoba,
– zadavatel klinického hodnocení,
– patentový zástupce.

K pojištění profesní odpovědnosti lze sjednat i následující připojištění:
– udržovací pojištění.
Udržovací pojištění umožňuje prodloužení nároku na případné pojistné plnění až do doby ukončení řádného pojištění, a to po celou dobu účinnosti udržovacího pojištění. Podmínkou je, že udržovací pojištění musí bezprostředně navazovat na pojištění profesní odpovědnosti.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015