Pojištění odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na vámi způsobenou škodu při výkonu povolání nebo v běžném občanském životě.
Sjednává se buď jako samostatné pojištění nebo ve formě připojištění, například k pojištění domácnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANA

Řídí se ustanovením §788, odstavec 2, občanského zákoníku.
Je zpravidla doporučeným připojištěním při pojištění domácnosti.

Vztahuje se na škody způsobené při činnosti v běžném občanském životě:
– v rámci domácnosti
– při rekreaci
– při zábavě
– při rekreačních sportech
– při opatrování domácích zvířat
– při opatrování zbraní, držených na základě povolení
– při výkonu činnosti v domácnosti pomocnou osobou, s výjimkou škod způsobených pojištěnému

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

Vztahuje se na vámi způsobené škody při výkonu povolání.
Pojištění kryje vámi způsobené škody na movitých věcech svěřených nebo užívaných při výkonu povolání.
Pojištění vás zároveň chrání proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody ze strany zaměstnavatele.
Limit plnění by neměl být menší než 4,5 násobek mzdy.

Pojištění se nevztahuje na:
– škody způsobené z nedbalosti nebo úmyslně
– škody na životním prostředí
– škody přímo nebo nepřímo způsobené v důsledku válečných událostí, vzpoury nebo stávky
– škody způsobené pod vlivem omamných a návykových látek, alkoholu
– škody vzniklé zaměstnavateli výrobou zmetku

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015