Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí je především pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu obcí, které zahrnuje:
– pojištění majetku obcí,
– pojištění odpovědnosti za škodu,
– pojištění technických rizik,
– pojištění motorových vozidel.

V rámci produktu pojištění měst a obcí zahrnuje pojištění majetku majetek, který není určen pro výrobní nebo obchodní činnost.
Pojištění odpovědnosti za škodu obcí v rámci pojištění měst a obcí pak zahrnuje obecnou odpovědnost plynoucí z činnosti obce jako správce obecního majetku a úředně administrativní činnost vyplývající ze zákona.

Pojistná ochrana se vztahuje i na škody způsobené např.:
– poskytovatelem sociálních služeb,
– obecním hasičským záchranným sborem,
– provozovatelem hřbitova,
– provozovatelem zdravotnického zařízení,
– provozovatelem školského zařízení,
– provozovatelem kulturního a sportovního zařízení,
– provozovatelem strážní služby (obecní policie),
– provozovatelem stravovacího zařízení,
– provozovatelem skládky nebo likvidace odpadů,
– provozovatelem odvozu odpadů, úklidových služeb,
– provozovatelem dopravy osob nebo zboží.

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015