Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění vývozního dodavatelského úvěru:

Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Při pojištění vývozního dodavatelského úvěru nemá vývozní dodavatelský úvěr charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku.

Informace o předmětu pojištění, pojistné události a výši pojištění naleznete v článku Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru.

 

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015