Pojištění lesů

Nezbytná pojištění lesů:

Dlouhá období sucha posledních let, spojená s vysokými teplotami, mohou přinášet zvýšený výskyt lesních požárů. Rizikovějšími oblastmi nad jiné jsou pak suché písčité půdy.
Stejně obávaným nebezpečím je ale také vichřice a čím dál více i tornáda, o kterou mezi tropickým počasím a náhlým výskytem studené fronty není nouze a u lesních školek i povodeň, často způsobovaná přívalovými srážkami.

Pojištění lesů se vztahuje na pojistné události, které během trvání pojištění nastanou na lesních porostech.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– lesní porost
– lesní školky
– zvýšené náklady na nutnost vytěžení
– náklady na nové zalesnění
– vytěžené dříví

Pojištění se nevztahuje na:

– porosty dřevin, které nejsou lesem ve smyslu zákona
– na lesní půdu, nadložní humus, bylinnou vegetaci a lesní plody.

POJISTNÁ RIZIKA:

– požár
– vichřice
– tíha sněhu
– krupobití
– povodeň
– záplava

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015