Pojištění koní

Každý chov je nezbytné pojistit, při chovu koní se jedná o produkt “pojištění koní“.

Chov hospodářských zvířat představuje neustálá rizika v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky a další specifická rizika jako jsou škody v podobě zmetání, poporodní škody a úrazy.
Nakažení, byť jen jediného kusu zvířete, může vyvolat nutnost likvidace celého stáda, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody roste tím více, čím více je chov intenzivní, objemnější (velkochov) a u plemenných zvířat.
Stát navíc poskytuje výrazné dotace na platbu pojištění chovu hospodářských zvířat.

Při pojištění koní lze pojistit koně, kteří jsou zdraví, chovaní v odpovídajících zoo-hygienických podmínkách a nenachází se ve vyhlášeném ohnisku nákazy nebo v jeho ochranném pásmu.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– pojišťují se koně v rámci dané kategorie a to buď podle stupně svého vývoje – růstu nebo užitkovým zaměřením;
– pojišťují se koně ve stáří v rozmezí od 6 měsíců až do 14 let věku;
– dostihoví koně se pojišťují ve stáří v rozmezí od 3 let do 14 let věku.

POJISTNÁ RIZIKA:

– nákaza
– živelná pohroma: požár, úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru
– uhynutí
– utracení
– nutná porážka
– poražení pojištěného zvířete
– úraz
– katastrofická nebezpečí
– havárie vozidla, které zajišťovalo přepravu koně
– odcizení koně

PŘIPOJIŠTĚNÍ:
připojištění plodu březí klisny

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015