Pojištění zásilek během přepravy

Tento druh pojištění je určen vlastníkům zásilek a zasílatelům, kteří pojištění zásilek nabízí jako dodatečnou službu při obstarávání přepravy. Pokud chcete mít jistotu, že v případě poškození nebo úplného zničení vaší zásilky během přepravy dostanete odpovídající odškodnění, pak je potřeba zásilku pojistit.

Pojištění zásilek je ideálním způsobem ochrany zásilek vůči rizikům vyplývajícím z provádění přeprav. Toto pojištění poskytuje dostatečné plnění za ztrátu, zničení nebo poškození zásilky, pokud vznikly během přepravy, nakládky a vykládky a skladování. Vlastník zásilky by neměl spoléhat na to, že předáním zásilky dopravci přebírá dopravce také odpovědnost za jakoukoliv škodu na zásilce.
Pojištění zásilek můžete uzavřít pro běžné zásilky i pro méně obvyklé zásilky, jako jsou živá zvířata nebo umělecká díla atd.
Pojištění obvykle platí po celou dobu přepravy z domu do domu nebo ze skladu do skladu včetně případných překladů, skladování a neplánovaných zdržení. Pojištění lze uzavřít:
– pro každou jednotlivou zásilku
– pro všechny zásilky, které firma přepravuje.

  • Zásilky můžete pojistit proti všem rizikům, tj. pro případ

– poškození,
– zničení,
– pohřešování,
která jsou způsobena nahodilými událostmi
– požárem,
– záplavami,
– vichřicí,
– havárií dopravního prostředku,
– zřícením letadla apod.

  • Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky jako je např.:

– vnitřní zkáza (zlomení, rozbití, pokřivení, působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin),
– úbytek hmotnosti či objemu,
– následky působení živočichů apod.

  •  Připojištění:

– válečná rizika,
– rizika stávek a občanských nepokojů,
– rizika při námořní přepravě,
– válečná rizika,
– terorismus apod.

  • ROZSAH POJIŠTĚNÍ:

Pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím:

Můžete si sami zvolit, která pojistná nebezpečí budou krýt škody na zásilce, např:
– poškození,
– zničení,
– pohřešování,
která jsou způsobena nahodilými událostmi
– požárem,
– záplavami,
– vichřicí,
– havárií dopravního prostředku,
– zřícením letadla apod.

Ve většině případů se jedná o jednorázové pojistky s cílem dosažení co nejnižšího pojistného.

Pojištění proti všem nebezpečím:
Jedná se o nejpoužívanější rozsah pojištění.
Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky.
U tohoto rozsahu je potřeba upozornit na výluky uvedené v pojistných podmínkách pojistitelů. Název rozsahu krytí “proti všem rizikům“, který pojistitelé používají, může být pro klienty zavádějící.

Připojištění speciálních rizik:
Sem spadají všechna neobvyklá rizika, např.
– válečná rizika,
– rizika stávek,
– rizika při námořní přepravě,
– občanské nepokoje,
– terorismus.
Dále rizika zvláštních pojistných nebezpečí:
– vnitřní zkáza,
– lom,
– následky působení živočichů, působení živočichů,
– plíseň,
– úbytek hmotnosti,
– vlivy oxidace apod.,
– rizika z přepravy nebezpečných látek a výrobků.

Většina pojistitelů nabízí dopojištění očekávaného zisku do výše až 50 % z hodnoty zásilky.

Výluky u pojištění zásilek:

Nejčastějšími výlukami jsou tyto:
– poškození, které měla zásilka před naložením
– vadné, nevhodné nebo nedostatečné balení
– nesprávné naložení
– nevhodná přeprava nebo skladování
– zpronevěra
– nedodržení dodací lhůty
– škody během nakládky/vykládky

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015