Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti dopravce kryje riziko škody vzniklé jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události při silniční přepravě.

Pojištění odpovědnosti dopravce se vztahuje na škodu vzniklou na přepravovaných zásilkách při vnitrostátní silniční dopravě.

Pojištění odpovědnosti dopravce lze rozšířit i na škody vzniklé na věcech při mezinárodní silniční dopravě prováděné na základě přepravní smlouvy, která je sjednána za podmínek a v rozsahu úmluvy o přepravě v mezinárodní silniční dopravě.

K pojištění odpovědnosti dopravce lze sjednat i další připojištění vztahující se na stěhované svršky, výbušniny, třaskaviny, ojetá a havarovaná motorová vozidla i odcizení přepravované zásilky.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015