Pojištění přepravy

Pojištění přepravy se vztahuje na nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží při letecké, silniční nebo lodní přepravě. V rámci pojištění přepravních rizik lze sjednat též pojištění odpovědnosti silničního dopravce za přepravovaný náklad.

Pojištění zásilek během přepravy se sjednává pro vlastníky zboží, případně v jeho prospěch prostřednictvím zasilatele. Pojištění přepravy se vztahuje na přepravy všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

  • ROZSAH POJIŠTĚNÍ:

Pojištění proti všem pojistným nebezpečím

Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „pojištění proti všem pojistným nebezpečím“, vztahuje se na věcné škody na pojištěné věci, bez ohledu na příčinu vzniku škody, pokud není příslušné pojistné nebezpečí v těchto podmínkách vyloučeno nebo jinak omezeno či upraveno v pojistné smlouvě.

Pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím

Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím“, vztahuje se na věcnou škodu na pojištěné věci
v důsledku následujících pojistných nebezpečí:
– požár nebo výbuch;
– uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi nebo plavidla;
– převrhnutí nebo vykolejení pozemního dopravního prostředku;
– srážka lodi, plavidla nebo jiného dopravního prostředku s vnějším objektem jiným než vodou;
– vyložení pojištěné věci v nouzovém přístavu;
– zemětřesení, sopečný výbuch nebo úder blesku;
– oběť ve společné havárii;
– svržení nebo spláchnutí z paluby;
– vniknutí mořské, jezerní nebo říční vody do lodi, plavidla, nákladového prostoru, dopravního prostředku, kontejneru nebo místa uskladnění;
– zničení nebo ztráta obalové jednotky z důvodu pádu přes zábradlí nebo pád při nakládání na loď nebo plavidlo nebo při vykládání z lodi či plavidla.

Pojištění proti nejzávažnějším nebezpečím

Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „pojištění proti nejzávažnějším
nebezpečím“, vztahuje se na věcnou škodu na pojištěné věci
v důsledku následujících pojistných nebezpečí:
– požár nebo výbuch;
– uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi nebo plavidla;
– převrhnutí nebo vykolejení pozemního dopravního prostředku;
– srážka lodi, plavidla nebo jiného dopravního prostředku s vnějším objektem jiným než vodou;
– vyložení pojištěné věci v nouzovém přístavu;
– oběť ve společné havárii;
– svržení z paluby.

  • Pojištění sjednané v jakémkoliv rozsahu se rovněž vztahuje na:
  • Podíl pojištěného na nákladech vzniklých v souvislosti se společnou havárií, které byly stanoveny a rozvrženy podle přepravní smlouvy, příslušného práva a praxe, a které byly vynaloženy za účelem zabránění škodné události, která není těmito podmínkami nebo pojistnou smlouvou vyloučena, nebo v souvislosti s ním.
  • Podíl na škodě, který pojištěný nese podle doložky přepravní smlouvy „o oboustranném zavinění při kolizi“.

Štítky:, , , , , ,

Expansia 2005 - 2015