Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je určeno pro podnikatele a firmy. Jedná se o firemní pojištění elektronických zařízení a přístrojů informační, komunikační a lékařské techniky, počítačů a dalších zařízení pro zpracování dat.
Pojištění elektroniky patří mezi tzv. pojištění “all risk” a spadá do kategorie technických rizik.

Pojištění elektroniky se sjednává pro případy poškození či zničení pojištěných věcí z důvodu níže uvedených náhodných událostí:

– konstrukční nebo výrobní vadou či vadou materiálu;
– pádem pojištěné věci nebo nárazem cizího předmětu a nebo vniknutím cizího tělesa;
– zkratem či jiným působením proudu elektrické energie – přepětí, vada izolace, koróna, indukční účinky blesku;
– selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích prvků;
– nesprávnou obsluhou pojištěného nebo jeho zaměstnance;
– vichřicí, mrazem, plovoucím ledem, působením vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesením, poklesem a sesuvem půdy, zřícením skal a lavin, záplavou, povodní, požárem, přímým úderem blesku a výbuchem.

K pojištění elektroniky si může pojištěný sjednat ještě připojištění proti riziku odcizení.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015