Pojištění v rozsahu “AllRisk”

Pojištění v rozsahu AllRisk zahrnuje více rizik současně.

Velkou administrativní výhodou je, že u jednoho pojistitele pod jednou smlouvu získáte pojištění všech možných rizik. Platbu provádíte na jeden účet u jediného peněžního ústavu.

Další výhoda, plynoucí z předchozího, přichází v době plnění pojistné události. Vyřízení trvá rychleji, komunikujete s jediným pojistitelem.

Pojištění AllRisk je výhodné i po finanční stránce. Nízké náklady na administrativu umožňují nižší cenu pojistného, ve srovnání s pojištěním každé události zvlášť.

U každé pojišťovny je nutné se informovat na rozsah pojistných rizik, která jsou v balíčku AllRisk zahrnuta.

Standardně AllRisk zahrnuje pojištění:
– nehoda a následné poškození vozu
– živelná událost
– odcizení
– vloupání
– vandalismus
– asistenční služba

Navíc mohou pojišťovny ještě nabídnout, například:
– pojištění úmrtí řidiče
– pojištění právní ochrany

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015