Strojní pojištění

Podnikatelům a malým firmám pojišťovny v rámci pojištění podnikatelů nabízí také strojní pojištění. Jedná se o produkt tzv. “all risks” a nabízí ochranu v případě zničení nebo poškození strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství náhlou událostí, která omezí jejich provoz nebo je z provozu vyřadí úplně.

 

Strojní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení strojů z následujícíh příčin:

– chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou;

– přetlakem páry, plynu či kapaliny pod tlakem;

– nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou;

– pádem, nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizího předmětu;

– zkratem či jiným působením elektrického proudu;

– selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích zařízení;

– špatnou obsluhou vlivem nepozornosti, nedbalosti či nešikovnosti pojištěného nebo jeho zaměstnance;

– působení mrazu či plovoucího ledu.

 

Ke strojnímu pojištění lze sjednat také doplňující připojištění:

– připojištění proti odcizení;

– připojištění přerušení strojního provozu.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015