Rizikové životní pojištění

Při dožití pojišťovny neposkytují záruku vyplacení zhodnocení.
Rizikové životní pojištění je klasickým rizikovým pojištěním pro případ smrti, nenaplní­‑li se tedy pojistná událost, nemáte při jeho ukončení nárok na žádné vyrovnání.
V rámci rizikového životního pojištění nelze vytvářet žádné dlouhodobé rezervy.
Pojištění není daňově zvýhodněno.
Jako výhradně rizikové pojištění je levnější než investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015