Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru:

Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku.

Informace o předmětu pojištění, pojistné události a výši pojištění naleznete v článku Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru.

 

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015