Příspěvky označeny ‘pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru’

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015