Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na případ poškození, zničení nebo odcizení všech skel automobilu jakoukoli nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, bez škody na dalších částech motorového vozidla.

Výše pojištění skel závisí na velikosti částky, kterou můžete v případě pojistné události, po odečtení vaší spoluúčasti, obdržet od pojišťovny.

Předmětem pojištění je buď pouze čelní sklo, které lze pojistit samostatně nebo všechna skla automobilu.

Pojištění čelního skla automobilu

Jedná se o pojištění čelního skla automobilu, které je určeno všem automobilům bez omezení stáří vozu. Pojistné plnění zahrnuje náklady na práci i materiál potřebné pro výměnu skla za nové.

Pojištění všech skel automobilu

Jedná se o pojištění všech obvodových skel automobilu bez omezení stáří vozu. Pojistné plnění “pojištění všech skel”  zahrnuje náklady na práci i materiál potřebné pro výměnu skel za nové.

Před uzavřením pojistného je potřeba podstoupit povinnou prohlídku stavu skel
automobilu.

Jedná se zpravidla o doplňkové pojištění k povinnému či havarijnímu pojištění. Samostatně je toto pojištění nabízeno většinou se spoluúčastí 5 – 10%.
Cena za pojištění se začíná pohybovat od 450 Kč, ale jedná se o individuální záležitost, odvíjející se od ceny konkrétního skla vašeho automobilu.

Pojištění jde zpravidla sjednat i online.

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015