Příspěvky označeny ‘pojištění skel’

pojištění,pojištění čelního skla,pojištění skel,pojištění všech skel,pojistné plnění,předmět pojištění

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na případ poškození, zničení nebo odcizení všech skel automobilu jakoukoli nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, bez škody na dalších částech motorového vozidla. Výše pojištění skel závisí na velikosti částky, kterou můžete v případě pojistné události, po odečtení vaší spoluúčasti, obdržet od pojišťovny. Předmětem pojištění je buď pouze čelní sklo, které […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015