Pojištění dětí

Pojištění dětí při svatbě:

Jde o formu kapitálového životního pojištění.
Zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití.
Sjednává se pro děti do věku 19 až 25 let.
Sjednaná pojistná částka, při pojištění dětí, je vyplacena dítěti při dožití u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu.
Dojde­‑li k úmrtí pojištěnce v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné, přičemž některé pojišťovny následně zahájí výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění.
Pojištění dětí je vhodným produktem pro rodiče, kteří chtějí zajistit své děti a usnadnit jim start do samostatného života.
Možnost dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků
Ze zaplaceného pojištění se odečítají náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky, zhodnocuje se zbývající část pojistného.
Pojišťovna garantuje pojistnou částku pro případ dožití vyplácenou dítěti.
V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
Garantováno je minimální zhodnocení pojistného.
Možnost rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění.
Nastavení pojištění je jednou dané a nelze je libovolně měnit.
Na tento typ pojištění se nevztahuje daňové zvýhodnění.
Tvorbu kapitálové hodnoty nelze aktivně ovlivnit.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015